วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่าเครื่องเล่น นะครับ 
สีแดง

<iframe marginWidth="1" marginHeight="0" src="http://www.bom5.com/radio.php?port=12334&ip=r3.bom9.com&backcolor=FF0000&RadioWidth=300&PlayWidth=300&PlayHeight=80&fcolor=000000" frameBorder="0" width="300" height="150" scrolling="no"></iframe>

สีเขียว
<iframe marginWidth="1" marginHeight="0" src="http://www.bom5.com/radio.php?port=12334&ip=r3.bom9.com&backcolor=66FF00&RadioWidth=300&PlayWidth=300&PlayHeight=80&fcolor=000000" frameBorder="0" width="300" height="150" scrolling="no"></iframe>

สีม่วง
<iframe marginWidth="1" marginHeight="0" src="http://www.bom5.com/radio.php?port=12334&ip=r3.bom9.com&backcolor=9933CC&RadioWidth=300&PlayWidth=300&PlayHeight=80&fcolor=000000" frameBorder="0" width="300" height="150" scrolling="no"></iframe> 

สีเหลือง
<iframe marginWidth="1" marginHeight="0" src="http://www.bom5.com/radio.php?port=12334&ip=r3.bom9.com&backcolor=FFFF00&RadioWidth=300&PlayWidth=300&PlayHeight=80&fcolor=000000" frameBorder="0" width="300" height="150" scrolling="no"></iframe>ตัวอย่างเครื่องเล่น 2 ปั้บขนาดเครื่องเล่นได้นะครับ
สีแดง

<iframe marginWidth="0" marginHeight="0" src="http://www.bom5.com/radioplayer.php/?port=12334" frameBorder="0" width="100" height="100" scrolling="no"></iframe>

มีสี เดียวขอโทดด้วยนะครับ